Our Program

PHẦN 1: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH

Phần này sẽ được thuyết trình bằng tiếng Việt, bao gồm những lý thuyết đầy thực tế và Workshop đi kèm cho những bạn muốn thực hành và trải nghiệm việc tiến hành Research. Các bạn sẽ được nghe từ 2 speaker chia sẻ sau đó chọn 1 trong 2 workshop để tham dự. 

​8:45

Đăng ký

9:15

Opening Keynote

9:30

Cách tiến hành một buổi phỏng vấn User để được nhiều thông tin hơn

— Thi Nguyễn, UX Research Lead @Zalo 

10:00

From research to design ideation: what you might be missing

— An Nguyen & Jack Hung Tr. @Aleph

10:30

Thực hành: Cách tiến hành một buổi phỏng vấn User để được nhiều thông tin hơn

10:30

Thực hành: From research to design ideation: what you might be missing

Nghỉ trưa và networking

Ăn trưa nhẹ và networking

12:30 – 13:30

Ăn trưa

Phần 2: Nghiên cứu trong quá trình design

Phần này sẽ được thuyết trình bằng tiếng Anh, diễn ra trong buổi chiều với chia sẻ từ những speakers kinh nghiệm đến từ Tokopedia, Grab, Onteractive… Các đề tài bao gồm các ý tưởng, thử thách, và case study về việc ứng dụng research vào design và phát triển sản phẩm.

​13:30

How to incorporate UX researchers in agile product development team.

— Alex Hoang, CEO & Head of Design @Onteractive

14:10

From User to App: Redesigning On-demand Delivery
— Bani Syahron, UX Research Lead at Grab

14:50

Building a User Research Culture in Your User-Agnostic Company

— Yoel Sumitro, VP of Design at Bukalapak (Former UX Researcher at Uber)

15:30

Tea break 

16:00

And Then What? Taking User Insights and Influencing the Backlog in Product Organizations.

— Ben Kim, Head of Product Design

16:40

Using Design Sprints to Find Answers to Critical Business Questions

— Jameel Somji, CEO of SpinnovationLabs

​17:20

Make informed product decisions & motivate your team using data
— Kim Thuy Tu, Head of Product @ Christina’s

18:00

Closing 

Liên hệ
Cùng góp sức

Sự kiện UXSEA Summit

​Giúp đỡ dịch thuật

Design Leadership

Trở thành Partner

Quảng cáo được tài trợ

©2019 UX Vietnam Community